Particulierenpakket - De vleermuisteller

D e V l e e r m u i s t e l l e r
Ga naar de inhoud
Particulieren exclusionpakket
Dit initiatief is ontstaan omdat er nu al 12 jaar (!) wordt gedebatteerd om een oplossing te vinden voor het (mogelijke) verblijf van vleermuizen in particuleire woningen waarvan de eigenaar de spouw wil vullen met isolatiemateriaal. Doordat er feitelijk vooraf nooit goed onderzoek wordt gedaan of er vleermuizen in de spouw aanwezig zijn, voordat een spouw wordt vol "geblazen" kan dat grote gevolgen hebben voor aanwezige vleermuizen: lees dit artikel.

In elk geval kan de schade in elk geval WEL beperkt worden door de dieren vóór de isolatiewerkzaamheden uit de spouw te weren.
Hiervoor is door mij het exclusionpakket samengesteld.
Door het dichten van de meeste stootvoegen en kieren kunnen de vleermuizen de spouw niet meer in. Door het plaatsen van z.g. exclusionflaps kunnen de vleermuizen de spouwmuur wel verlaten, maar niet meer terug omdat de flap aan de binnenzijde te glad is. De flaps bij voorkeur op een maximale onderlinge afstand van 180cm plaatsen.

Ontmoedigingperiodes zijn: van 15 mrt-15mei, 15 juli-15 aug en van 15 okt-1 sept. Buiten deze periodes zijn de vleermuizen kwetsbaar (winterslaap, kraamperiode of paar periode)

Formeel voldoet u nog steeds niet aan de wet, maar dit is in elk geval beter dan niets doen !
Formeel mogen exclusionvoorzieningen pas worden aangebracht als de vereiste gewenningstijd van alternatieve verblijven is verstreken (1/2 jaar).

Inhoud
Het exclusionpakket bevat:
  • 10 m1 'rupsen' schuimvulling voor het dichten van de open stootvoegen waar geen exclusionflap op komt en voor naden bij boeideel-metselwerk.
  • 30 Exclusionflaps (standaard type met vertikale sleuf)
  • 5 Borstelsfragmenten van ongeveer 9cm lengte voor grotere gaten
  • 1 kittube voor het bevestigen van de exclusionflaps

Als uw woning een plat dak heeft let dan ook op de naad tussen boeideel en metselwerk. Vleermuizen vinden het fijn om daar te verblijven, maar kunnen zo ook vaak in de spouw komen. Neem deze naad dan ook mee in de maatregel.

De kosten voor dit pakket zijn € 65,- incl. BTW en verzending binnen Nederland.
Nogmaals: Alleen voor particulieren !


De vleermuisteller staat dag en nacht voor u klaar
Terug naar de inhoud